NieuwsBetoncentrale

Afhalen van volgende producten is mogelijk*:

Nu ook metselmortel verkrijgbaar!

GESTABILISEERD ZAND          (volumetrische massa +/- 1.7T/m³) **
 
op weerstand*
Stabil RWM 2N/mm²/7 Funderingen, terrassen,
tegels, klinkers,
Recupzand
Stabil RWM 3N/mm²/28 Recupzand
Stabil RWM 2N/mm²/7 Funderingen, terrassen,
tegels, klinkers,
opritten
Rondzand 0/4 (0/2,5)
Stabil RWM 3N/mm²/28 Rondzand 0/4 (0/2,5)
Stabil RWM 4N/mm²/28 Rondzand 0/4 (0/2,5)
 
op samenstelling
Stabil 100 kg/m³ Funderingen, terrassen,
tegels, klinkers,
opritten
 
  
Recupzand
Stabil 150 kg/m³ Recupzand
Stabil 100 kg/m³ Rondzand 0/4 (0/2,5)
Stabil 150 kg/m³ Rondzand 0/4 (0/2,5)
Stabil 200 kg/m³ Rondzand 0/4 (0/2,5)
 
 
MAGER BETON                   (volumetrische massa +/- 2.1T/m³) **
 
op weerstand* granulometrie
Schraal beton RWM 12N/mm²/90 R Funderingen 0/20
Schraal beton RWM 12N/mm²/90 R Funderingen 0/40
 
op samenstelling
Schraal beton 150kg/m³ Funderingen 0/20
Schraal beton 200kg/m³ Funderingen 0/20
Schraal beton 150kg/m³ Funderingen 0/40
Schraal beton 200kg/m³ Funderingen 0/40
 
 
STEENSLAGFUNDERING                   (volumetrische massa +/- 2.1T/m³) ** granulaten
 
TYPE IA CONFORM SB250 2.2 Funderingen REC COPRO 0/40
TYPE IIA CONFORM SB250 2.2 Funderingen REC COPRO 0/20

Afhalen kan enkel mits goedgekeurde offerte (zie acceptatiereglement).
Afhalen en leveren is bespreekbaar mits voorafgaand akkoord en in functie van beschikbaarheid.

*zie acceptatiereglement

De betoncentrale van Woestijne42 (2011) is van het Canadese merk Reimer, en specifiek ontworpen om funderingsmaterialen te produceren.
De site Woestijne42 produceert eveneens de basisgrondstoffen (zie recyclagecentrum) en controleert op deze manier de constante kwaliteit ervan. In ons eigen labo en in samenwerking met BELAC-geaccrediteerde laboratoria worden alle vereiste kwaliteitscontroles uitgevoerd volgens de geldende normen (COPRO, BENOR, CE-keuringen) onder toezicht van COPRO.

Ook niet gecertificeerde samenstellingen zoals betonsamenstellingen van 50kg/m³ tot 350 kg/m³ kunnen geleverd worden op samenstelling.

Alle materialen worden aangeleverd op de site Woestijne42 te Aalter. Eventuele leveringen per vrachtwagen zijn bespreekbaar na reservatie en steeds afhankelijk van de planning en locatie.
Onderstaande samenstellingen mogen geproduceerd worden in het kader van de certificatie van Hydraulisch gebonden mengsels - Vaste productie-eenheid TRA 21.
Het geselecteerde vergunningsdossier is: DE WITTE Aalter - 2170/21

Een 'vergunning' wordt aan een aanvrager verleend als er voldoende mate van vertrouwen is dat het vervaardigde bouwproduct doorlopend in overeenstemming is met de specificaties.
Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen wij naar www.copro.eu

Status van het certificaat: afgeleverd.


Recyclagecentrum

Storten op Recyclagecentrum Woestijne42 is mogelijk voor volgende materialen:*

GRANULATEN          
Metselwerk- en mengpuin <70
Metselwerk- en mengpuin >70
Ongewapend beton <70
Ongewapend beton >70
Gewapend beton extra (welfsels)
Gewapend beton
Asfalt niet teerhoudend <70
Asfalt niet teerhoudend >70
Asfalt teerhoudend <70
Asfalt teerhoudend >70
     
Méérprijs: indien méér dan 1% hout, plastic, fund.doek aanwezig
Méérprijs: indien >= 5% < 15% grond aanwezig
 
GRONDEN          
Grond 'Vrij Gebruik' (code 211)
 

Storten kan enkel mits goedgekeurde offerte*

*zie acceptatiereglement


Op Woestijne42 beschikken we onderandere over volgend materieel:
Zeefinstallatie
Zeefinstallatie op rupsen, type MOBISCREEN MS 19 D met Driedeks zeef.
Aanvoermateriaal Bouwpuin, betonafval, asfalt of natuursteen tot max. 150 mm kantlengte
Aanvoercapaciteit Tot ca. 500 t/u volgens de aard en samenstelling van het aanvoermateriaal en de uit te zeven eindkorrel.
Het puin (gemengd, beton, asfalt) wordt gebroken door een mobiele breker in eigen beheer. Het breken gebeurt met een
volmobiele breekinstallatie op rupsen met slagbreker en dubbeldek-voorzeef van het type: Kleemann type MOBIREX MR 110 Z EVO
Het zeven gebeurt door een mobiele zeefinstallatie op rupsen driedek van het type KLEEMANN MOBISCREEN MS 19 D.

Alle eindproducten worden steeds in het eigen interne labo beproefd.
Voor proeven die niet intern uitvoerbaar zijn doet Woestijne42 hierbij beroep op een extern labo dat hiervoor geaccrediteerd is. Het accreditatiecertificaat is beschikbaar in het labo.
Watergebonden overslagcentrum

Het terrein is momenteel in aanbouw om aan watergebonden overslag te doen.

In de toekomst wordt er een loskade gebouwd om schepen te lossen. Ontwikkelingen hiervan zijn te volgen op deze website.

Ook de nieuwe ontsluiting via het industrieterrien van Aalter (Lakeland) dmv. een nieuw te bouwen brug over het kanaal is ondertussen in uitvoering.


Houtverwerking en biomassa

Om de houtverwerking optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk om dit op te splitsen in verschillende types

Wij aanvaarden volgende producten:
  • Stammen
  • paletten, hout zonder verf
  • gemengd hout platen
  • Snoeiafval
  • Struiken al dan niet met wortels, maximaal ontdaan van grond
  • Boomstronken
Wij aanvaarden geen:
  • Grond tenzij binnen het kader van de TOP
  • Compost en keukenafval van groenten en fruit
  • Tuinafval zoals onkruid
  • Vervuiling door steen, papier, plastic, glas en overig afval

Afhalingen kunnen enkel vanaf 2m³ en zijn steeds voorafgaand te bespreken en in functie van beschikbaarheid.

Het acceptatiereglement is steeds van toepassing.Ligging


Contact

Algemeen nummer 09 398 12 13
 
Siteverantwoordelijke: ---------- site@woestijne42 0493 27 41 41
 
Contact --------- 0493 27 41 41
 
Prijsvragen:
Algemene prijsvragen: verkoop@woestijne42.be 0486 54 28 97
Grondacceptatie: verkoop@woestijne42.be 0486 54 28 97
 
Houtverwerking en biomassa: --------- bio@woestijne42.be 0486 54 28 95
 
 
Openingsuren:
Ma-Vrij: 6u-18u ---> Afhalen/storten breekwerf
Ma-Vrij: 6u-16u ---> Betoncentrale
      Zat: 6u-16u ---> Afhalen/storten breekwerf
      Zat: 6u-11u ---> Betoncentrale
 
BTW BE 0448.768.124 - ING: IBAN BE31 3800 5204 8655 - BIC: BBRU BE BB
Documenten

TITEL BESCHRIJVING VERSIE DOWNLOAD/LINK
Acceptatiereglement Acceptatiereglement Versie 1.4 28/01/2020 -- REGLEMENT --
Certificaat 2019-2021 Certificaat afgeleverd door Grondwijzer vzw 2019-2021 -- CERTIFICAAT --
COPRO extranet Zoek hier de meest recente techniche fiches -- OPZOEKEN --
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie,
kunnen we niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Het is steeds aangewezen om via mail de juiste benodigde informatie voor uw project bij ons aan te vragen.


Privacy policy

Hierbij verwijzen wij u door naar onze website -www.aannemingendewitte.be---- DISCLAIMER ---